Noste přilby

Akce Noste přilby odstartovala již v roce 2003 a za léta své existence se stala nedílnou součástí časopisu SNOW.

Jejím účelem je pomoci změnit vnímání lyžařských přileb a přimět lyžaře a snowboardisty k jejich používání. Nelze odhadnout, kolik lidí naše agitace přesvědčila k nákupu přilby.

Každopádně si myslíme, že SNOW a jeho aktivity výrazně přispěly k přetvoření image lyžařských přileb, které se staly z čistě ochranné pomůcky běžnou součástí lyžařovy výbavy či dokonce ukazatelem jeho prestiže.

Kampaň byla vedena jak na tištěných stranách časopisu SNOW formou článků i plošné inzerce, tak dalšími médii jako letáky či prostřednictvím internetu.